• IMG_6507
  • IMG_6510
  • IMG_6511
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Trường Tiểu học Phượng Mao thuộc khu 1 xã Phượng Mao (nay là khu 17 xã Tu Vũ), là một trường miền núi. Toàn trường có 19 CBGV và 350 em học sinh (trong đó 79,7% học sinh là người dân tộc). Trường được công nhận chuẩn quốc gia mức độ 1. Năm học 2018-2019, nhà trường đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến với 03 học sinh giỏi cấp tỉnh, 26 học sinh ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 1